Khi trắng tay mới biết ai tốt với mình

Khi đời tay trắng

29 March, 2018 Bá Toàn 0

Khi đời tay trắng hiểu ra. Lòng người bội bạc gấp ba thú rừng. Anh em cũng hoá người dưng. Bạn bè bỗng hoá chưa […]