Nghiệm quang giãn đồng tử

Trong tình huống nào thì mắt cận thị phải dùng nghiệm quang giãn đồng tử ?

Nghiệm quang giãn đồng tử chủ yếu dùng cho mấy trường hợp sau:

  • Trẻ em 14 tuổi trở xuống, do tác dụng điều tiết mắt của các em rất mạnh, nếu không làm giãn đổng tử thì sai số đo chiết quang sẽ rất lớn.
  • Người bệnh chiết quang không bình thường, có độ tuổi 14 – 40, trên nguyên tắc lần đầu tiên đeo kính đều phải làm nghiệm quang giãn đồng tử. Lần đổi kính thứ nhất, nên độ số chiết quang thay đổi không nhiều, hiện tượng tán quang không rõ ràng thì có thể căn cứ vào độ số của kính cũ mà tiến hành nghiệm quang không giãn đồng từ sau đó gia giảm số kính.
  • Đối với những trường hợp chiết quang không bình thường và tương đối phức tạp, như tán quang cận thị có độ số tương đối lớn, tán quang hỗn hợp, tán quang nặng v.v… thì phải tiến hành nghiệm quang giãn đồng tử.
Nghiệm quang giãn đồng tử sử dụng cho mắt cận thị
Nghiệm quang giãn đồng tử sử dụng cho mắt cận thị

Những nghiệm quang để chẩn đoán, khi đáy mắt và chất nghiệm quang đều bình thường nhưng thị lực giảm sút, phải dùng biện pháp nghiệm quang để xem chiết quang có bình thường hay không, thì phải dùng nghiệm quang giãn đồng tử.

  • Sau khi nghiệm quang không giãn đồng tử, điều chỉnh thị lực không tốt, hoặc bệnh nhân bị đục chất giữa chiết quang (như đục thuỷ tinh thể) thì phải tiến hành nghiệm quang giãn đồng tử.
  • Cận thị nặng, nhưng lực điều tiết tương đối mạnh, thì tốt nhất là dùng nghiệm quang giãn đồng tử.

Thanh thiếu niên thị lực giảm sút hoặc không ổn định do thị lực lúc nhìn rõ lúc nhìn không rõ), nghi ngờ là cận thị giả, thì phải dùng nghiệm quang giãn đồng tử.

Cận thị gây ảnh hưởng đến việc học tập
Cận thị gây ảnh hưởng đến việc học tập

Trường hợp nào không thích hợp dùng nghiệm quang giãn đồng tử?

  • Nghi ngờ có bệnh thanh quang nhãn, kiểm tra thấy tiền phòng mồng, áp lực mắt cao, thì phải hỏi kĩ bệnh sử của bệnh nhân, sau khi biết rõ mới làm nghiệm quang.
  • Bệnh thanh quang nhãn cấm kị dùng nghiệm quang giãn đồng tử. Nếu không dễ dẫn đến tăng nhãn áp.
  • Người 40 tuổi trở lên do lực điều tiết của cơ thể mi đã suy yếu, thường không dùng nghiệm quang giãn đồng tử.

Thấu kính có vấn đề, đục thể thuỷ tinh, giác mạc có điểm trắng, dẫn đến kiểm tra ảnh khó khăn, thì làm nghiệm quang giãn đồng tử cũng không có ý nghĩa.

  • Bị dính niêm mạc đồng tử nếu dùng thuốc giãn đồng tử không có kết quả.

Khi mắc cận thị cần phải kiểm tra để đeo kính phù hợp nhằm khắc phục tất khúc xạ. Nên khám mắt thay kính 6 tháng 1 lần theo chỉ dẫn của bác sĩ.