Khi đời tay trắng

Khi trắng tay mới biết ai tốt với mình
Khi trắng tay mới biết ai tốt với mình

Khi đời tay trắng hiểu ra.
Lòng người bội bạc gấp ba thú rừng.
Anh em cũng hoá người dưng.
Bạn bè bỗng hoá chưa từng thân quen.
Kẻ chung chăn gối chê hèn.
Qua đây mới biết trắng đen ở đời.
Tâm đâu? Họ sống như lời.
Đêm nằm ta nghĩ mà rơi lệ sầu.