Khi trắng tay mới biết ai tốt với mình

Khi đời tay trắng

29 March, 2018 Bá Toàn 0

Khi đời tay trắng hiểu ra. Lòng người bội bạc gấp ba thú rừng. Anh em cũng hoá người dưng. Bạn bè bỗng hoá chưa […]

No Image

Làm đàn bà

23 March, 2018 Bá Toàn 0

Hãy kể ta nghe đi trái tim đang đỏ hồng yêu thương hay tím bầm hờn oán nhắc cho ta nghe đi sự im lặng […]